11.11.2014
 

 

 

Дух Господен е върху Мене;

затова ме помаза да благовестя на бедни,

Прати Ме да лекувам ония, който имат сърца съкрушени..”

Лука 4,18

 

 

   Освен да възвестява Евангелието, и да помага на хората да опознаят Исус, нашата енория се ангажира да подпомага най – нуждаещите се от Свищов.Тежката социално – икономическа ситуация в страната засилва нуждата от предоставяне на безплатно социални услуги , и те са приоритет на нашата енория, от началото на мисията. Соцалната политика на енорията не се свързва само с финансово подпомагане, нещо повече – ние се ангажираме с конкретни актове на милосърдие и състрадание.         Работим с четири дома за сираци, в който наши бенефициенти се явяват над 200 деца.  Опитваме се всяка сряда да посещаваме нашите приятели от тези институции. По традиция, всяко лято, заедно с италиански младежи, организираме лагер – школа с деца, лишени от родителски грижи.  

 Преди две години бе основано сдружение „Спасени в надеждата”, което благодарение на своите спонсори, отпуска стипентдии на крайно нуждаещите се студенти и ученици. То финансира различни образователни проекти ( повишаване на квалификациите, покриване на семестриални такски, закупуване на учебници, заплащане на квартири и общежития) .

       

Eжемесечно се провеждат и срещи на младежите.

 

 

 От няколко години, в енорията има занималня (за повече информация вижте ораторио) , в която ежедневно да учат, и играят идват много  деца.

 

 

 

  Заедно с нашите младежи правим Коледен и Великденски пазар, на който предлагаме ръчно изработени подаръци  - със скромните набрани средства, си помагаме за част от нашите социални дейности. Със всяка изминала година доброволците в ателието стават все повече, а идеите за солидарност помощ все по  - смели. Изработените продукти продаваме на пазара в Свищов, както и на партниращи организации от България и Европа. Всеки, който иска да подкрепи  тази ни дейност, с доброволен труд или финансова помощ може да заповяда в енорията ( за дните и часовете на срещите погледнете календара).

 

 

От тази година веднъж седмично, организираме  „седянка” за възрасните хора от енорията. Всеки вторник, преди обяд, идват при нас за да прекарат малко време заедно изработвайки различни  неща ( окрашения,  плетива,  окраси за маса и дома). Част от изработените артикули се продават, а със средствата финансираме социалната ни политика. (снимка)

          На територията на църквата е разположен – „Магазин на Надеждата”.
Това е място където се съхраняват – дрехи, обувки, играчки, лекарства изпратени ни от дарители от Италия. Те се предоставят безвъзмезно на нуждаещи се хора.

 

Под ръководството на енорийският свещеник, доброволците от „Група за католическа помощ” и „Легио Мария” посещават възрастните и самотни хора. Освен приятелското отношение, разговорите и молитвата, те се ангажират с конкретни милосърдни актове : закупуване на хранителни продукти, покриване на част от разходите за лекарства и отопление. Естествено средствата, с които разполагаме не достигат за да изпълним всички наши идеи.

         

Ежедневно десетки бедни и гладни хора, търсят помощ от енорията. Влизаме в противоречие с Евангелиието, когато се налага да отказваме минилана помощ на  бедните – многодетни и самотни майки, стари и самотни хора..деца без родители. За наше голямо съжаление, финасите с който разполагаме достигат за малка част, от нещата които искаме да направим . И все пак не липсват случаите,  в които енорията закупува дърва и въглища за някое бедно семейство, покрива разходите за престой и медикаменти на болните, поема издръжката на младежи без семейсто.  Затова от изпълнени с Вяра най – сърдечно молим всеки, до който е достигнало това писмо, да погледне милостиво към нас, и да помогне, с каквото може.

10.3.2013